PLACA VOLADÍS

Ref. MIDES PER PALET
Amplada Llargada Unitats Kg.
X.000 50 100 30 1.200
X.001 100 100 2 200