CONOS

Ref. MIDES DENOMINACIÓ Kg. Unitat
Ø Interior Alçada
T.130 80 - 60  40 Simètric de 80 940
T.131 100 - 60 70 Asimètric de 100 1.230
T.132 120 - 60 80 Asimètric de 120 1.350