VORADES DE JARDÍ

Ref. MIDES PER PALET
Amplada Llargada Alçada Unitats Kg.
B.201 7 50 20 78 1.200
B.205 8 100 20 36 1.280

VORADA FIOL

Ref. MIDES PER PALET
Amplada D Llargada Alçada Unitats Kg.
B.206 8 4 100 20 36 1.200

VORADA TAULÓ

Ref. MIDES PER PALET
Amplada Llargada Alçada Unitats Kg.
B.207 8 100 20 36 1.200